In de media

Roomshopping 9straatjes met Valid Express

Valid Express op AT5

Een filmpje over Valid Express op AT5 over het ontstaan van, het werken voor en het werken met ons.